WŁADZA RODZICIELSKA

Zasadą jest, iż obojgu rodzicom przysługuje  równa władza rodzicielska. Konsekwencją wskazanej zasady jest obowiązek współdziałania rodziców w wykonywaniu władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Często zdarza się, iż z różnych względów współdziałanie rodziców przy decydowaniu o istotnych sprawach dziecka jest nie możliwe. Dzieje się tak z różnych względów. Czasami powodem braku zgody jest zwykła różnica poglądów na dany temat, czasami w grę wchodzi złośliwość jednego z rodziców, spowodowana istniejącym pomiędzy nimi konfliktem, nieodpowiedzialność, brak kontaktu pomiędzy rodzicami, przebywanie jednego z rodziców poza granicami kraju aż po brak zainteresowania dzieckiem jednego z rodziców. Powodów problemów związanych ze wspólnym wykonywaniem władzy rodzicielskiej może być bardzo wiele. Kiedy w grę wchodzą opisane wyżej problemy, należy podjąć odpowiednie działania celem zapewnienia sobie niezakłóconej i zgodnej z dobrem dziecka możliwości wykonywania władzy rodzicielskiej. Kiedy jedno z rodziców nadużywa władzy rodzicielskiej, wykonuje ją nieprawidłowo, krzywdzi dziecko lub w podejmuje inne sprzeczne z jego dobrem działania, niezbędna jest interwencja Sądu Rodzinnego. Sądem opiekuńczym, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, może ograniczyć władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców lub pozbawić jednego lub obojga rodziców władzy rodzicielskiej w ogóle. Ponadto, w skrajnych wypadkach Sądem opiekuńczym, jeżeli uzna, iż jest to najlepsze dla dobra dziecka, może ustanowić dla niego piecze zastępczą- sprawowaną na przykład przez osoby bliskie, takie jak dziadkowie lub dalsza rodzina a także umieścić dziecko w placówce wychowawczej.

Kancelaria Prawa Rodzinnego Adwokata Macieja Duszewskiego pomoże podjąć decyzję co do najodpowiedniejszych dla danej sytuacji środków prawnych  i dołoży wszelkich starań aby życzenie Klienta i dobro dziecka zostało w należyty sposób zabezpieczone.

W ramach spraw, których przedmiotem są kwestie związane z władzą rodzicielską Kancelaria Prawa Rodzinnego Adwokata Macieja Duszewskiego oferuje: