ROZWÓD

Podobnie jak nie ma ludzi doskonałych, nie ma też doskonałych małżeństw. Niedoskonałość w relacjach pomiędzy małżonkami nie może być przyczyną pokrzywdzenia i niesprawiedliwości.

Wiedza, doświadczenie, odwaga i rozsądek to słowa, które mają w praktyce prowadzenia spraw rozwodowych znaczenie szczególne. Kancelaria adwokata Macieja Duszewskiego dołoży wszelkich starań, aby w konsekwencji sprawy rozwodowej, nie doszło do pokrzywdzenia Klienta na żadnej płaszczyźnie. Pamiętać należy, iż częstokroć sprawa rozwodowa nie polega tylko na rozwiązaniu związku małżeńskiego.

Wiedzieć trzeba, iż w wyroku rozwodowym, Sąd zawiera rozstrzygnięcia dotyczące winy za rozkład pożycia małżeńskiego, zakresu przyczyniania się do utrzymania małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego, ustala stałe miejsce pobytu małoletniego dziecka/dzieci, reguluje kontakty z dzieckiem/dziećmi, rozstrzyga o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron oraz ustala zakres obowiązków alimentacyjnych względem dzieci. W wyjątkowych wypadkach w wyroku rozwodowym może być także zawarte orzeczenie o podziale majątku wspólnego stron. Na szczęście praktyka prowadzenia spraw rozwodowych dostarcza ogromne spektrum prawnych środków służących zabezpieczeniu interesu Klienta zarówno w jej toku jak i w orzeczeniu kończącym postępowanie rozwodowe.

Sprawy rozwodowe częstokroć cechuje znaczna dynamika i nieoczekiwany rozwój wydarzeń. Podejmując się sprawy rozwodowej, adwokat winien szczegółowo zaznajomić się ze stanem faktycznym z zakresu dotychczasowych stosunków pomiędzy małżonkami i ich dziećmi. Wyczerpująca znajomość okoliczności faktycznych z zakresu dotychczasowego pożycia małżonków pozwala na precyzyjne określenie celu, do jakiego należy dążyć w sprawie oraz środków, które posłużą do odpierania niejednokrotnie krzywdzących ataków strony przeciwnej.

Dobre przygotowanie na każdą możliwą ewentualność to podstawa działania każdego dobrego adwokata rozwodowego. Umiejętność przewidywania rozwoju wydarzeń i dokonywanie we właściwym czasie odpowiednich czynności procesowych ma częstokroć decydujące znaczenie. Oprócz bogatej wiedzy z zakresu prawa procesowego i materialnego, znajomości aktualnego orzecznictwa sądowego i poglądów przedstawicieli nauki prawa rodzinnego, istotnymi elementami prowadzenia sprawy rozwodowej są rozsądek oraz pozbawiona ładunku emocjonalnego ocena mających miejsce wydarzeń

Zarówno adwokat Maciej Duszewski jak i cały personel Kancelarii wiedzą, iż osoba powierzająca swoją sprawę, częstokroć targana jest silnymi emocjami. Emocje pozostają w pełni naturalną reakcją na realia postępowania rozwodowego. Praktyka wskazuje, iż emocje związane z koniecznością walki z niegdyś bliską osobą, prowadzą do podejmowania działań nieracjonalnych i częstokroć prowadzących do wysoce niekorzystnych skutków.

W ramach prowadzenia sprawy rozwodowej, Kancelaria Prawa Rodzinnego Adwokata Maciej Duszewskiego gwarantuje:

  • Pełny udział w ewentualnych negocjacjach przedrozwodowych, dotyczących takich kwestii jak podział majątku, ustalenie miejsca pobytu dziecka, kontakty z dzieckiem oraz alimenty.
  • przygotowanie i złożenie pozwu rozwodowego lub odpowiedź na pozew rozwodowy, o treści najlepiej odpowiadającej interesowi Klienta.
  • składanie w imieniu Klienta wszelkich wniosków procesowych mających na celu zabezpieczenie jego interesów, ewentualnie interesów małoletnich dzieci stron na czas trwania postępowania rozwodowego.
  • pozostawanie z Klientem w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym celem informowania go o aktualnym stanie sprawy, poczynaniach strony przeciwnej oraz analizy pojawiających się w toku sprawy problemów;
  • składanie środków zaskarżenia od wszelkich negatywnych dla Klienta rozstrzygnięć procesowych;
  • prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji mających na celu jak najszybsze i jak najkorzystniejsze zakończenie postępowania
  • w razie potrzeby, a także wyłącznie na specjalne żądanie Klienta, zaangażowanie w sprawę specjalistów z dziedzin takich jak detektywistyka lub psychologia, celem najpełniejszego ustalenia wszelkich okoliczności faktycznych wpływających na sytuację procesową stron.
  • czuwanie nad prawidłowym wdrożeniem orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.