Specjalizacje - Prawo Rodzinne Gdynia

Rozwód/Separacja

Podział Majątku

Małżeńskie Ustroje Majątkowe

Władza Rodzicielska

Alimenty

Miejsce Pobytu Dziecka
Kontakty z Dzieckiem

Ojcostwo

Macierzyństwo

Prawo Rodzinne Gdynia – Kancelaria Prawa Rodzinnego Adwokata Macieja Duszewskiego, założona została przez adwokata Macieja Duszewskiego jako filar prowadzonej przez niego praktyki ogólnej. Kancelaria Prawa Rodzinnego Adwokata Macieja Duszewskiego, kładzie szczególny nacisk na ciągłe doskonalenie i zgłębianie wiedzy z zakresu  gałęzi prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zarówno adwokat Maciej Duszewski, jak i wszelkie osoby, z którymi Kancelaria współpracuje wiedzą, iż skuteczne prowadzenie sprawy rodzinnej, takiej jak na przykład sprawa rozwodowa, wymaga nie tylko bogatej wiedzy merytorycznej ale również ogromnego zaangażowania, rozsądku a często umiejętności dostrzegania rozwiązań  innych aniżeli te, które wdraża się na sali sądowej.

Na problematykę spraw rodzinnych składają się takie sprawy jak  rozwód, podział majątku, ustalenie miejsca pobytu lub kontaktów z dzieckiem, alimenty, przysposobienie  a także wiele innych, a więc kategoria spraw o niewątpliwie szczególnym charakterze. Ów szczególny charakter wymienionych wyżej spraw tkwi w ich problematyce, która dotyczy jednego z najważniejszych aspektów naszego życia osobistego jakim niewątpliwie pozostają stosunki rodzinne. Od prawidłowego i umiejętnego poprowadzenia sprawy rozwodowej zależą bardzo daleko idące skutki w późniejszym życiu stron, takie jak chociażby konieczność przyczyniania się do zaspakajania potrzeb byłego małżonka, czy też kontakty z dzieckiem.

Kancelaria Adwokacka Macieja Duszewskiego, nieustannie pogłębiając swoją wiedzę poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, posiadanie bogatego zasobu literatury prawniczej, dostęp do wyspecjalizowanych systemów informacji prawnej a także współpracę z najlepszymi specjalistami z dziedzin takich jak psychologia, detektywistyka czy rzeczoznawstwo majątkowe, jest w stanie należycie i skutecznie zabezpieczyć interes swoich Klientów w każdej sprawie rodzinnej.

MODELE WSPÓŁPRACY

Porada Prawna

Usługa obejmuje ustną lub pisemną konsultacje przedstawionej przez Państwa problematyki, jej ocenę, pouczenie o możliwych do podjęcia działaniach faktycznych i prawnych a także pomoc w wyborze rozwiązania najkorzystniejszego z punktu wiedzenia danego problemu.

Sporządzenie Projektu Pisma/Dokumentu

Usługa obejmuje sporządzenie takiego dokumentu jaki pozostaje najwłaściwszy ze względu na daną problematykę.

Podjęcie Poszczególnej Czynności

Zakres usługi często zależy od przedstawionej przez Klienta problematyki.

Zlecenie Na Prowadzenie Całej Sprawy

Usługa obejmuje zainicjowanie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w imieniu Klienta niezbędnego postępowania sądowego i uczestnictwo w tym postępowaniu w charakterze pełnomocnika Klienta lub udział w postępowaniu wszczętym przez stronę przeciwną.

ETAPY DZIAŁANIA

Etap I

Etap II

Etap III

Etap IV

Etap V

Etap VI

WYNAGRODZENIE - PRAWO RODZINNE GDYNIA

Wynagrodzenie każdorazowo ustalane jest indywidualnie po konsultacji z Klientem. Podczas konsultacji, Klient przekazuje adwokatowi posiadane przez siebie dokumenty i przekazuje adwokatowi wszelkie istotne informacje. Po wysłuchaniu Państwa wypowiedzi oraz odpowiedzi na zadane pytania, adwokat jest w stanie ustalić strategię prowadzenia sprawy. Ten pierwszy etap Państwa współpracy z adwokatem, pozwala na oszacowanie przewidywanego czasu trwania sprawy, zakresu koniecznych do dokonania czynności, jeżeli zaś mamy do czynienia z postępowaniem sądowym- także przewidywanego czasu trwania postępowania.

Podsumowując, na wysokość wynagrodzenia za powadzenie sprawy składają się następujące czynniki:

  • intensywność koniecznych do podjęcia działań
  • rodzaj koniecznych do podjęcia działań
  • przewidywany czas trwania sprawy
  • wartość przedmiotu sporu
  • miejsce w którym prowadzone jest postępowanie lub podejmowane są czynności

KONTAKT

Telefon:
+48 607 404 002
E-mail:
m.duszewski@adwokaci.gda.pl

Maciej Duszewski
Kancelaria Adwokacka
Adres:
Plac Kaszubski 8 lok.204
81-350 Gdynia
Pon-Pt: 9-18